Evropska sredstva za projekt »Uprava 2020«


Evropska sredstva za projekt »Uprava 2020«

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori projektu »Uprava 2020«. Njegova predvidena vrednost je 7,2 milijona evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 5,8 milijona evrov. Projekt se bo izvajal v obeh kohezijskih regijah. 

 Osnovni cilj projekta »Uprava 2020« je izboljšanje zakonodajnega okolja in nadgradnja e-storitev za k uporabniku usmerjeno javno upravo ter bistveno znižanje obsega finančnih sredstev, ki jih država namenja za informatiko v državni upravi. V okviru projekta se med drugim zasleduje tudi cilj fleksibilnejše in bolj odzivne javne uprave. 

V okviru projekta je predvidena izvedba aktivnosti na področju:

  • spletnega portala STOP birokraciji, ki omogoča nadzor nad kakovostjo priprave predpisov, odpravo zakonodajnih ovir in evalvacijo sprejetih predpisov;
  • razvoja in implementacije spletnih modulov e-Predpisi;
  • vzpostavitve enotne vstopne točke spletnih mest si za državljane, tujce, nevladne organizacije, poslovne subjekte in javno upravo;
  • vzpostavitev enotnega podatkovnega sistema »Upravna statistika« z enotnimi pravili in standardi za vse organe javne uprave in nosilce javnih pooblastil;
  • elektronske storitve za državljane – eUprava 3 (prenova centralnega sistema za upravljanje z vlogami v smeri večjega osebnega pristopa, celovite digitalizacije procesov, izboljšanja uporabniške izkušnje, povezave s storitvami javne uprave in poslovnimi subjekti s koncesijo pri zaključevanju kompleksnejših življenjskih dogodkov);
  • vzpostavitve informacijskega sistema za podporo upravnemu poslovanju (prenova sistema za upravljanje z dokumentarnim gradivom, sistema za blagajniško poslovanje in podpora poslovanju z občani na okencih upravnih organov). Omogočala bo pogoje za brezpapirno poslovanje ter večjo mobilnost uradnikov.

 Več informacij: Ministrstvo za javno upravo.

Deli to novico z ostalimi