Evropska sredstva za obvoznico Slovenske Konjice-Oplotnica


Evropska sredstva za obvoznico Slovenske Konjice-Oplotnica

Ljubljana, 18. avgust 2022 - Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila 1,95 milijona evrov evropskih sredstev za projekt »Obvoznica Slovenske Konjice–Oplotnica«.

Izvedba projekta obsega izgradnjo obvoznice v dolžini 600 metrov, izgradnjo obojestranskih površin za pešce in kolesarje v dolžini dvakrat 600 metrov, deviacije obstoječih (z investicijo prekinjenih) cest v skupni dolžini 515 metrov ter spremljajoče ureditve, kamor sodi rušitev objekta, prestavitev plinovoda, prestavitev in zaščita elektrovodov, izvedba cestne razsvetljave in nizkonapetostnega priključka, izvedba protihrupnih ukrepov in krajinska ureditev območja ceste.

Uspešno zaključen projekt bo prometno razbremenil mesto, pripomogel bo k zmanjšanju negativnih vplivov na okolje, izboljšanju prometne varnosti vseh udeležencev v prometu ter omogočil boljšo navezavo na vseevropsko prometno omrežje TEN-T.

Za projekt v vrednosti 3.664.129,69 evra bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval sredstva v višini 1.954.320,22 evra.

Deli to novico z ostalimi