Evropska sredstva za krepitev svetovalnega dela z mladimi, brezposelnimi in drugimi iskalci zaposlitve


Evropska sredstva za krepitev svetovalnega dela z mladimi, brezposelnimi in drugimi iskalci zaposlitve

Ljubljana, 8. december 2015 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitvi o podpori za dva programa, in sicer »Krepitev svetovalnega dela z mladimi v Zavodu RS za zaposlovanje« ter »Izvajanje storitev za brezposelne, druge iskalce zaposlitve in delodajalce«. Za programa v vrednosti 19,4 milijona evrov bo Evropski socialni sklad prispeval skoraj 12,5 milijona evrov v okviru izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020.

Namen programa »Krepitev svetovalnega dela z mladimi v Zavodu RS za zaposlovanje« je krepitev svetovalnega dela in povečanje dostopnosti storitev Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) v skladu s programom Jamstvo za mlade, katerega ključni cilji so izboljšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev, hitrejša aktivacija mladih brezposelnih in zmanjšanje njihove brezposelnosti. S projektom se bo mladim olajšal prehod v zaposlitev oz. bodo bolj usposobljeni za nastop na trgu dela. Skupna vrednost programa je 3,9 milijona evrov, prispevek EU pa znaša nekaj več kot 3,1 milijona evrov.

Z uresničitvijo programa »Izvajanje storitev za brezposelne, druge iskalce zaposlitve in delodajalce« pa se bo dvignila kakovost in povečala dostopnost storitev ZRSZ za uporabnike storitev (zlasti brezposelnim in delodajalcem), kar bo po eni strani prispevalo k večji zaposljivosti, po drugi pa k večji učinkovitosti in intenzivnosti sodelovanja ZRSZ z uporabniki storitev. Program je usmerjen v krepitev posameznih ključnih storitev institucij na trgu dela, s ciljem odpravljanja strukturnih neskladij in kakovostnejšega usklajevanja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Skupna vrednost programa je 15,5 milijona evrov, prispevek EU pa znaša slabih 12,4 milijona evrov.

Cilji obeh programov so predvsem zagotavljanje kakovostne storitve ZRSZ; povečanje usposobljenosti svetovalcev na zavodu za dvig kompetenc na področju inovativnih pristopov dela z mladimi, brezposelnimi in delodajalci ter razvoj in uporaba bolj inovativnih pristopov k reševanju problema brezposelnosti. Tako bodo lahko razvite učinkovite storitve in svetovalno delo z mladimi, brezposelnimi, iskalci zaposlitve in delodajalci.

Več informacij: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Deli to novico z ostalimi