Evropska sredstva za krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev


Evropska sredstva za krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je potrdila javni razpis »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, s pomočjo katerega se bo izboljšalo tako kompetence strokovnih delavcev kot tudi udeležencev izobraževanja v vzgoji in izobraževanju. Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev javnega razpisa znaša 4 milijone evrov, 80 % tega zneska prispeva Evropski socialni sklad.

Namen javnega razpisa je krepitev učinkovitejšega zaznavanja potencialnih konfliktov in razvoj nove kulture odnosov ter obvladovanja ali reševanja konfliktov v šolskem prostoru, še zlasti v okoliščinah, ki zahtevajo večjo stopnjo empatije in strpnosti. Jedro ukrepa je osredotočeno na razvijanje že pridobljenih kompetenc in spretnosti strokovnih delavcev z namenom hitrejšega prepoznavanja potencialnih konfliktnih situacij, spretnosti obvladovanja konfliktov z načeli konstruktivne in spoštljive komunikacije ter participacijo udeleženih, usmerjeno v razvijanje drugačne kulture sobivanja, temelječe na ničelni toleranci do nasilja, sprejemanju in priznavanju osebne in mnenjske drugačnosti, doslednem spoštovanju človekovih pravic in svoboščin ter poudarjanju solidarnosti in prostovoljstva.

 Del javnega razpisa  je osredotočen tudi na izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje otrok, učencev, dijakov in študentov priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem ter krepitev slovenskega jezika in multikulturnosti, in sicer skozi neposredno izvajanje vzgojno-izobraževalnih aktivnosti.

 Cilj javnega razpisa je uspešno zaključeno profesionalno usposabljanje najmanj 16.000 strokovnih in vodstvenih delavcev na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter izobraževanja odraslih.

 Več informacij: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Deli to novico z ostalimi