Evropska sredstva za javni razpis, namenjen spodbujanju aktivnega državljanstva mladih


Evropska sredstva za javni razpis, namenjen spodbujanju aktivnega državljanstva mladih

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis »Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016–2018«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, je 5 milijonov evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 80 odstotkov oz. 4 milijone evrov. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo javni razpis objavilo v kratkem.

Cilji javnega razpisa, katerega ciljna skupina bodo mladi, stari od 15 do vključno 29 let, bo:

• zagotoviti večjo zaposljivost in zaposlenost ciljne skupine mladih tako v organizacijah mladinskega sektorja kot tudi izven,
• prispevati k večji raznolikosti pristopov k zaposlovanju mladih preko mladinskega dela,
• okrepiti kompetence mladih za aktivno državljanstvo in spodbuditi družbeno priznanje teh kompetenc,
• usposobiti organizacije v mladinskem sektorju za naslavljanje in reševanje problema brezposelnosti mladih in s tem na trajnostni način okrepiti kompetence mladinskih delavcev, mladinsko delo in njegov družbeno-gospodarski potencial.

Podprti bodo projekti, ki bodo ob hkratnem upoštevanju in v skladu z nameni in cilji razpisa pokrivali vsaj enega od naslednjih vsebinskih področij za dvig zaposljivosti in povečevanje zaposlenosti mladih:

• izvajanje aktivnosti neformalnega izobraževanja v okviru mladinskega dela za krepitev kompetenc in opolnomočenje mladih, prenos ustreznih znanj ter kompetenc na mlade,
• krepitev kadrovskih, organizacijskih in programskih kapacitet organizacij v mladinskem sektorju za izvajanje mladinskega dela za namen boljšega naslavljanja problema brezposelnosti mladih, prepoznavanje tega problema in aktivno reševanje življenjskih situacij mladih, povezanih z njihovim vstopanjem na trg dela,
• mreženje med mladimi in mladih z relevantnimi organizacijami za zagotavljanje boljšega zaposlovanja mlade osebe.

Za sredstva bodo lahko kandidirale organizacije, ki delujejo v mladinskem sektorju, opredeljene po Zakonu o javnem interesu v mladinskem sektorju.

Več informacij: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Deli to novico z ostalimi