Evropska sredstva za izgradnjo komunalne opreme v poslovni coni v Polzeli


Evropska sredstva za izgradnjo komunalne opreme v poslovni coni v Polzeli

Ljubljana, 24. julij 2020 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Izgradnja komunalne opreme za degradirano območje Garant Polzela«. Vrednost projekta, ki ga bo izvajala Občina Polzela, znaša dobrih 703.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 337.500 evrov. 

Namen projekta je ureditev gospodarske javne infrastrukture na degradiranem območju poslovne cone Garant v Polzeli. Gre za ureditev prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, ki je potrebna za normalno delovanje poslovne cone.

Deli to novico z ostalimi