Evropska sredstva za celovito ureditev kompleksa park vojaške zgodovine


Evropska sredstva za celovito ureditev kompleksa park vojaške zgodovine

Ljubljana, 16. 10. 2015 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je potrdila projekt »Celovita ureditev kompleksa park vojaške zgodovine – 2. faza«. Za projekt v vrednosti 1,4 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval približno 956 tisoč evrov v okviru izvajanja kohezijske politike 2007–2013.

Park vojaške zgodovine Pivka na nacionalnem nivoju pomembno prispeva k ohranjanju vojaško-zgodovinske in vojaško-tehnične dediščine ter h krepitvi domovinske zavesti. Poleg tega predstavlja pomembno dopolnitev turistične ponudbe v nacionalnem merilu in v Primorsko-notranjska regiji. Uveljavitev parka kot pomembnega gospodarskega subjekta hkrati pomeni preobrat v miselnosti in dojemanju dediščine, povezane z dolgoletno vojaško prisotnostjo v tem prostoru. V pretekli in polpretekli zgodovini je namreč prisotnost številne vojaščine v tem prostoru pomenila razvojno oviro; z varovanjem, predstavitvijo in promocijo te dediščine pa to oviro spreminjajo v prednost in v enega od stebrov za gospodarski razvoj tega prostora v bližnji prihodnosti. V Pivki tako nastaja sodobno zasnovan turistično muzejski center, ki prinaša pomembne gospodarske koristi.

Po zgledu sodobnih tehničnih in vojaških muzejev v svetu je cilj izvedbe 2. faze projekta med drugim urediti vozni del muzejske zbirke. Za ponazoritve voženj s starodobniki in drugimi voznimi eksponati je v projektu predvidena tudi ureditev primerne ploščadi za ponazoritvene vožnje in druge tovrstne muzejske dogodke ter potrebno opremo in garažo za tanke oz. vozne eksponate. Z ureditvijo pešpoti na Primož bo zagotovljena urejena in atraktivna pohodniška pot, ki vodi mimo Kote 110, kjer si obiskovalci lahko ogledajo prenovljeno kaverno iz I. svetovne vojne, do mogočnih utrdb iz sklopa Alpskega zidu, ki so ga med obema sv. vojnama gradili Italijani. S tem bo zaključena celota dodatne ponudbe.

Park vojaške zgodovine bo tako postal eden največjih muzejsko-turističnih centrov v Sloveniji in tudi eden pomembnejših vojaško-zgodovinski muzejskih centrov v tem delu Evrope.

Primorsko-notranjska regija bo z izvedbo projekta pridobila pomembno turistično atrakcijo, ki bo znatno vplivala na pestrost njene turistične ponudbe. Povečala se bo tudi prepoznavnost regije in njena atraktivnost, tako v slovenskem prostoru kot v soseščini.

Več informacij: Ministrstvo za kulturo.

Deli to novico z ostalimi