Evropska sredstva Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru


Evropska sredstva Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru
Ljubljana, 18. 9. 2015 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je potrdila projekt »Zagotovitev dodatnih površin za izvedbo programov Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru«. Za projekt v vrednosti 1,9 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 572 tisoč evrov v okviru izvajanja kohezijske politike 2007–2013. Na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru (FGPA UM) izvajanje raziskovalne dejavnosti trenutno poteka v okrnjenem obsegu, saj fakulteta ne razpolaga z zadostnimi kapacitetami. V ta namen bodo v okviru projekta prenove objekta na Krekovi 2 v Mariboru zagotovljene dodatne površine v skupni velikosti 2.342,90 m2 s pripadajočo opremo za izvedbo programov, predvsem za potrebe izvajanja razvojne in raziskovalne dejavnosti fakultete in Institutov FGPA. V okviru prenovljenih prostorov bodo zagotovljene tudi večnamenske površine, ki jih bodo delno koristili tudi študenti za izvajanje študijskih programov (arhitektura) oziroma sodelovanje fakultete z gospodarstvom (prenos znanja in sodelovanje v raziskovalni sferi z gospodarstvom). Projekt bo pripomogel k izboljšanju pogojev za izvajanje raziskovalne dejavnosti fakultete, nudil nove zaposlitvene možnosti, hkrati pa posredno prispeval tudi h krepitvi študijske dejavnosti. Več informacij: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Deli to novico z ostalimi