Evropska sredstva 2014–2020 za vodovodni sistem na območju osrednje Dolenjske


Evropska sredstva 2014–2020 za vodovodni sistem na območju osrednje Dolenjske

Ljubljana, 21. september 2015 – Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za naložbo »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«, ki bo na tem območju zagotovila dolgoročno varno oskrbo s pitno vodo. Za projekt v vrednosti 22,3 milijona evrov bo Evropska unija iz Kohezijskega sklada prispevala skoraj 13 milijonov evrov.

Naložba bo zagotovila dolgoročno varno oskrbo s pitno vodo na območju občin Novo mesto, Straža, Šentjernej, Škocjan in Šmarješke Toplice. Vodooskrbni sistemi zaradi neustreznih cevovodov, stalnih defektov, premajhne propustnosti za dovod zadostnih količin pitne vode ob ustreznih standardih količin, kakovosti in ustreznih tlakov v teh občinah namreč niso več ustrezni. V okviru projekta bo vgrajeno 39.354 m cevovodov, od tega hidravlična izboljšava cevovodov skupne dolžine 29.761 m in novogradnja cevovodov (povezave na obstoječe omrežje) skupne dolžine 9.593 m. Poleg tega bosta izgrajeni 2 vodarni, 6 vodohranov, 6 prečrpališč (tega 3 v okviru vodohranov) in 1 črpališče. Ob zaključku projekta bo zagotovljena zanesljiva oskrba z neoporečno pitno vodo za 47.270 priključenih prebivalcev, kar predstavlja 93,8 odstotkov vseh prebivalcev v navedenih občinah.

Več informacij: Ministrstvo za okolje in prostor.

Deli to novico z ostalimi