Evropska sredstva 2014–2020 za projekt oskrbe s pitno vodo na območju Ljubljanice


Evropska sredstva 2014–2020 za projekt oskrbe s pitno vodo na območju Ljubljanice

Ljubljana, 11. september 2015 – Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, nadaljuje z izdajanjem odločitev o finančni podpori projektom v okviru izvajanja programskega obdobja 2014–2020. Tako je danes izdala odločitev za naložbo »Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 2. sklop«, ki bo na tem območju zagotovila varno in zdravo oskrbo s pitno vodo. Za projekt v vrednosti 10,7 milijona evrov bo Evropska unija iz Kohezijskega sklada prispevala 6,2 milijona evrov.

Naložba je namenjena reševanju problematike oskrbe s pitno vodo na območju občin Brezovica, Log-Dragomer, Logatec, Postojna in Škofljica. Naložba obsega izgradnjo 18.314 m cevovodov, 4 vodohranov, 2 črpališči, 2 zajetji vode in 1 vodarno. Ta nadgradnja in hidravlična izboljšava obstoječih vodovodnih sistemov s priključitvijo novih prebivalcev na javno vodovodno omrežje ter zagotovitev novih vodnih virov, bo zagotovila varno ter zdravo oskrbo s pitno vodo za prebivalce tega območja.

Več informacij: Ministrstvo za okolje in prostor.

Deli to novico z ostalimi