Evropska sredstva 2007–2013 za rekonstrukcijo odseka ceste Sorica - Podrošt


Evropska sredstva 2007–2013 za rekonstrukcijo odseka ceste Sorica - Podrošt

Ljubljana, 24. december 2015 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločbo o dodelitvi sredstev za projekt »Rekonstrukcija ceste RT-910 na odseku 1130 Sorica - Podrošt od km 4,040 do km 4,640 - dokončanje etape III. in etapa IV« v vrednosti 2,6 milijona evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za gradnjo navedenih dveh etap, ki bosta zaključeni predvidoma do konca meseca maja 2016, prispeval 0,4 milijona evrov v okviru izvajanja kohezijske politike 2007–2013.

V okviru projekta, ki je v zaključni fazi, bo izvedena rekonstrukcija regionalne ceste RT-910 na odseku 1130 Sorica - Podrošt od km 4,040 do km 4,640, s čimer bo izboljšan dostop do smučarskega središča Soriška planina. Uresničitev naložbe bo prispevala k večji privlačnosti kraja za zimski turizem, prav tako pa bo imel turistični center boljše pogoje za nadaljnji razvoj. Pridobila bodo tudi naselja v dolini, ki bodo lahko ponujala različne storitve pohodnikom, kolesarjem in drugim obiskovalcem Soriške planine v poletnem in zimskem času.

Več informacij: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija za infrastrukturo.

Deli to novico z ostalimi