Evropska sredstva 2007–2013 za preureditev prostorov Zavoda za gradbeništvo in nakup XRD sistema


Evropska sredstva 2007–2013 za preureditev prostorov Zavoda za gradbeništvo in nakup XRD sistema

Ljubljana, 14. december 2015 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je potrdila projekt »Preureditev prostorov in nakup XRD sistema« v vrednosti slabih 400 tisoč evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za naložbo prispeval skoraj 300 tisoč evrov v okviru izvajanja kohezijske politike 2007–2013.

Predmet projekta je nakup potrebne visoko-tehnološke opreme (XRD sistem) ter preureditev obstoječih prostorov Zavoda za gradbeništvo Slovenije, v katerih bo oprema nameščena. Prostori bodo namenjeni tako raziskovalcem in zaposlenim kot tudi ostalim udeležencem, ki obiskujejo inštitut zaradi izobraževalnih razlogov. Poleg tega bo raziskovalna oprema namenjena tudi uporabnikom iz drugih raziskovalnih organizacij. Pri obnovi predmetnih prostorov bo upoštevan energetski vidik, obnovljeno delovno okolje pa bo tako hkrati prispevalo k večji varnosti zaposlenih in zunanjih uporabnikov.

Nakup nove visoko-tehnološke raziskovalne opreme bo zagotavljal osnovne pogoje za razvoj novih tehnologij ter tesnejše sodelovanje med raziskovalno sfero in uporabniki znanja, s čimer se bo še bolj krepil prenos znanj iz akademske sfere v javni, profitni in neprofitni sektor ter spodbujal interdisciplinarni pristop raziskovanja.

Več informacij: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Deli to novico z ostalimi