Evropska sredstva 2007–2013 za področje ekofiziologije in varstva okolja


Evropska sredstva 2007–2013 za področje ekofiziologije in varstva okolja

Ljubljana, 26. november 2015 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je potrdila projekt »Prenova in preureditev prostorov ter dobava tehnološke opreme za področje ekofiziologije in varstva okolja« v skupni vrednosti skoraj 615 tisoč evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj bo zanj prispeval slabih 500 tisoč evrov v okviru izvajanja kohezijske politike 2007–2013.

V okviru projekta, ki ga bo izvajal Kmetijski inštitut Slovenije, bo prenovljen del prostorov v I. nadstropju centralnega laboratorija ter dobavljena nova visoko tehnološka raziskovalna oprema, s čimer se bo dvignila tehnološka raven eksperimentalno raziskovalnega dela. Poleg boljše organiziranosti, učinkovitosti in kakovosti laboratorijskega dela, bo v prenovljenih prostorih mogoče izvajati kompleksne raziskave in naloge na področju ekofiziologije in varstva okolja, in sicer na področju genetike, rastlinske fiziologije, žlahtnjenja in rastlinske pridelave. Vse to bo vplivalo na dvig kakovosti znanstveno-raziskovalnih dosežkov, omogočilo primerljive pogoje za izvajanje raziskovalnih projektov, izboljšalo podporno okolje za gospodarstvo ter s tem pripomoglo h konkurenčnejšemu položaju na trgu.
Nova oprema bo zagotovila osnovne pogoje za razvoj novih tehnologij ter še tesnejše sodelovanje med raziskovalci in uporabniki znanja, s čimer se bo krepil prenos znanj iz akademske sfere v javni, profitni in neprofitni sektor ter spodbujal interdisciplinarni pristop raziskovanja.

Več informacij: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Deli to novico z ostalimi