Druga seja Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike


Druga seja Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike

Vipolže, 10. november 2015 – Na svoji drugi redni seji se je sestal Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Člani odbora so se seznanili z normativnim okvirjem za dejanski začetek izvajanja programskega obdobja 2014–2020 in objavo prvih razpisov ter podrobnostmi na sistemskem nivoju. Predstavljene so bile aktivnosti na področju predhodnih pogojenosti, Slovenske strategije pametne specializacije ter potrjen Načrt vrednotenja izvajanja Operativnega programa evropske kohezijske politike v Sloveniji v obdobju 2014–2020. Članom so bile predstavljene tudi aktivnosti na področju komuniciranja, makroregijske strategije EU in teritorialnega sodelovanja 2014–2020.

Člani so se seznanili tudi z nekaterimi projekti s področja socialnih inovacij za spodbujanje enakih možnosti in socialne vključenosti na trgu dela, ki so bili sofinancirani iz sredstev Evropskega socialnega sklada v obdobju 2007–2013.

Deli to novico z ostalimi