Delavnici v okviru 1. roka Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška


Delavnici v okviru 1. roka Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška

V okviru 1. roka Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020 sta bili za potencialne prijavitelje izvedeni dve delavnici. Prva je potekala 17. februarja 2016 v Rogaški Slatini, druga, po vsebini enaka, pa 22. februarja 2016 v Opatiji.

V okviru delavnic sta Organ upravljanja in Skupni sekretariat udeležencem na kratko predstavila program sodelovanja, podala informacije o javnem razpisu, predstavila pravila o upravičenosti izdatkov, zahteve pravil informiranja in obveščanja, priloge k prijavnici ter elektronski sistem spremljanja (eMS).

Prvi rok za oddajo projektov je sicer 11. marec 2016. Naslednji rok za predložitev projektnih predlogov se predvideva v drugi polovici leta 2016.

Več informacij o programu in delavnici vam je na voljo na programski spletni strani www.si-hr.eu.  

 
Deli to novico z ostalimi