Del S4 - strategije pametne specializacije tudi razvoj človeških virov


Del S4 - strategije pametne specializacije tudi razvoj človeških virov

Ljubljana,  17. 9. 2015 –  Na regijskih dogodkih bizZ 2015 v organizaciji Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije je bila v septembru predstavljena tudi S4 - Strategija pametne specializacije Slovenije. Ta v svoji vsebini vključuje tudi razvoj človeških virov, s poudarkom na ustvarjalnosti.

Strategijo pametne specializacije, poimenovano S4, je na dogodkih predstavil Gorazd Jenko, sekretar Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko: »Odločili smo se, da bo tu Slovenija ponudila nekaj več od strategij ostalih evropskih držav. V njihovih strategijah je področju človeških virov namenjena zelo omejena pozornost, kar naša S4 presega. Vedeli smo, da potrebujemo drugačen pristop, če hočemo na tem področju doseči preboj. Spodbujamo podjetnost in ustvarjalnost, tako v okviru izobraževalnega sistema kot izven njega

Slovenija vlaga v usposabljanje in izobraževanje zaposlenih

 »Sam proces priprave dokumenta je bil tako časovno kot vsebinsko obsežen, v tem trenutku pa vstopamo v obdobje izvajanja,« pojasnjuje Jenko. Da Slovenija pripisuje visok pomen človeškim virom dokazujejo podatki o obsegu vlaganj v zaposlene: od leta 2011 do danes je Slovenija preko programa ´Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011´ (UIZ 2011) za usposabljanja in izobraževanja zaposlenih namenila 9.115.362,23 EUR. Podpisanih je bilo več kot 1.500 pogodb s slovenskimi podjetji, v usposabljanja je bilo vključenih 16.994 zaposlenih, ki so realizirali 27.690 vključitev.

»Ti programi podjetjem omogočajo -  kot slišimo od njih -  da izobražujejo kader na tistih področjih, za katere je kratkoročno težje opravičiti smiselnost investicije, dolgoročno pa gradnja teh kompetenc zaposlenih pomembno prispeva k poslovni uspešnosti podjetja,« pojasnjuje Meta Ponebšek, vodja Oddelka za razvoj kadrov na Javnem skladu za razvoj kadrov in štipendije, ki opozarja tudi na širši vidik človeških potencialov: »Dodano vrednost prinašajo usposobljeni in motivirani zaposleni - vseh starostnih skupin.« Poudarek v programu UIZ 2011 je bil namenjen prikrajšanim (ranljivim) skupinam: starejšim, invalidom in nižje izobraženim ženskam. Skupaj je bilo v program vključenih 9.982 zaposlenih, od tega več kot 8.400 zaposlenih, ki so bili starih 50 let in več.

 

Več informacij :

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Urška Ježovnik, Sektor za podporo dejavnosti, oddelek za analize in odnose z javnostmi

Tel.: 01 434 15 88

Mob. Tel.: 031 647 480

[email protected]

Deli to novico z ostalimi