V Ljubljani prvi krog posvetovanj na temo vzpostavitve Strateških razvojno-inovacijskih partnerstev v okviru S4


V Ljubljani prvi krog posvetovanj na temo vzpostavitve Strateških razvojno-inovacijskih partnerstev v okviru S4

Ljubljana, 16. november 2015 – V Ljubljani danes poteka prvi krog od treh krogov posvetovanj na temo vzpostavitve Strateških razvojno-inovacijskih partnerstev v okviru Strategije pametne specializacije Slovenije – S4. Dogodka, ki ga organizirajo Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) se udeležuje več kot 200 zainteresiranih gospodarskih in znanstvenoraziskovalnih akterjev Slovenije. Cilj srečanja je namreč nadaljevanje procesa podjetniškega odkrivanja za oblikovanje in postavitev novega modela upravljanja, ki bo s skupnim in strateškim pristopom povezal akterje na posameznem področju ter soustvarjal pogoje za celovito podporo raziskovalni in inovacijski dejavnosti s ciljem prehoda na trg na prednostnih področjih S4.

Udeležence so v uvodnem delu nagovorili ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo, Alenka Smerkolj, državni sekretar MIZŠ, dr. Tomaž Boh in generalna direktorica Direktorata za podjetništvo in konkurenčnost na MGRT, mag. Sabina Koleša. Ministrica Smerkolj je v pozdravnem nagovoru dejala, da je S4 eden najpomembnejših dokumentov in tudi vladnih politik ter skupen javni razpis MIZŠ, MGRT in MIZŠ najavila za sredino decembra 2015. »Takšen razpis s svežnjem ukrepov bomo prvič pripravili skupaj, javno pa ga želimo prediskutirati tudi z vami« je dejala in za 4. december 2015 napovedala predstavitveni dogodek.

Zadnji takšen dogodek bo 23. novembra 2015 v Mariboru (Hotel Habakuk).

Predstavitev si lahko ogledate tukaj http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/KP_2014-2020/Strategija_pametne_specializacije/2015_11_S4_in_SRIP___predstavitev_SVRK.pdf.

Deli to novico z ostalimi