Publikacije

Publikacije, ki jih je izdal organ upravljanja in druge publikacije

Publikacije organa upravljanja

Kako Tomaž in Sara razvijata novo aplikacijo za kolesarje?
Zemljevid občin in regij v Sloveniji (karta, hrbet)
Povezava na pretekle publikacije

Publikacije Evropske komisije

Predstavitev kohezijske politike EU 2014-2020

Smernice za prejemnike sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter s tem povezanih instrumentov EU

Javna naročila - Smernice za strokovne delavce za preprečevanje najpogostejših napak pri projektih, ki se financirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov

Vodnik po financiranju EU za začetnike (povezava)

Evropski strukturni in investicijski skladi (Uradna besedila in komentarji)

Pregled mogočih kombinacij združevanja financiranja iz sklada EFSI in skladov ESI (v angleškem jeziku)

Materiali Generalnega direktorata za regionalno in mestno politiko (povezava)

Panorama (trimesečnik Evropske komisije s področja regionalnega razvoja)
Zbirka vodnikov – Kako podpirati politiko MSP iz strukturnih skladov?
  1. Razvoj podjetniške naravnanosti in spretnosti v EU
  2. Uporaba standardov za podporo rasti, konkurenčnosti in inovativnosti
  3. Lažji prenos podjetij
  4. Pametni vodnik po inovacijah na področju storitev
  5. Izvajanje Akta za mala podjetja na regionalni ravni
  6. Kako uporabljati strukturne sklade za politiko MSP in podjetništva
  7. Spodbujanje internacionalizacije MSP

Druge publikacije

Smernice za javno naročanje gradenj
Z razvojem ljudi - uspevamo: Zbornik programov, projektov, izkušenj in idej; Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
Impact and results of Cohesion Policy - Benefits from V4 Cohesion Policy to the EU-15 and project examples from V4+ and Animation on Impact and results of cohesion policy - Benefits for V4 and EU-15