S Strategijo EU za Alpsko makroregijo do tesnejšega sodelovanja na področju RRI, MSP, mobilnosti, turizma in upravljanja energetskih virov


S Strategijo EU za Alpsko makroregijo do tesnejšega sodelovanja na področju RRI, MSP, mobilnosti, turizma in upravljanja energetskih virov

Na Brdu pri Kranju še drugi dan poteka Konferenca ob zagonu Strategije EU za Alpsko makroregijo (EUSALP). V njenem okviru sodeluje pet članic EU (Nemčija, Francija, Italija, Avstrija in Slovenija), Liechtenstein in Švica, vključuje pa 48 regij. Gostitelj konference, ki jo organizira zunanje ministrstvo v sodelovanju z Evropsko komisijo, je minister za zunanje zadeve Karl Erjavec, udeležujejo pa se jo evropski komisarki za regionalno politiko in za promet Corina Creţu in Violeta Bulc, ministrica Alenka Smerkolj ter več kot 500 drugih visokih predstavnikov sodelujočih držav in regij, EU institucij, gospodarstva, civilne družbe in nevladnih organizacij.

Odločitev o pripravi EUSALP je bila sprejeta leta 2011 v okviru sodelovanja regij in držav znotraj Alpske konvencije. Politično resolucijo v podporo oblikovanju makroregionalne strategije so ministri za zunanje in evropske zadeve sedmih alpskih držav - Avstrije, Francije, Italije, Liechtensteina, Nemčije, Švice in Slovenije – podpisali oktobra 2013 v Grenoblu. Evropska komisija jo je uradno potrdila julija 2015, novembra 2015 pa jo je potrdil še Svet za splošne zadeve.

 Konferenca ob zagonu EUSALP je zato izrednega pomena, saj predstavlja preskok v fazo izvajanja. Ministrica Alenka Smerkolj je ob tem povedala, da smo v procesu priprave tega strateškega dokumenta, vsi vključeni deležniki, tako na makroregionalni, kot tudi na nacionalni ravni, dokazali, da znamo in zmoremo. »Da znamo odlično sodelovati, se usklajevati, iskati sinergije, prenašati, se učiti in napredovati. In nadaljnja krepitev te dobre prakse bo še bolj pomembna v naslednjih korakih, ko bomo zapisano začeli uresničevali v praksi in začeli z izvajanjem«. Kot je dejala, strategija namreč odpira možnosti za tesnejše sodelovanje na področju raziskav in inovacij, podpirala sodelovanje malih in srednjih podjetij, mobilnost in turizem ter omogočala sodelovanje na področju upravljanja energetskih virov.

 Sočasno s konferenco pa Slovenija kot prva država v letošnjem letu prevzema tudi predsedovanje EUSALP, zato bo ob robu konference tudi ustanovno zasedanje Generalne skupščine EUSALP, ki ji bo predsedoval minister za zunanje zadeve Karl Erjavec. Dejstvo, da Slovenija predseduje EUSALP že v prvem letu njenega izvajanja, je po oceni ministrice Smerkolj za našo državo čast, prav tako pa je izjemno pomembno zavzemanje za krepitev povezav med evropskimi programi in izvajanjem makroregionalnih strategij tekom celotnega programskega obdobja 2014–2020. »V nacionalnih programskih dokumentih - Partnerskem sporazumu in Operativnem programu, smo definirali prispevek strukturnih in investicijskih skladov k uresničevanju ciljev makroregionalnih strategij, kar je izjemno pomembno. S tem, ko vstopamo v implementacijo, pa se bo z rastjo vidnosti makroregionalnih rezultatov usklajevanje evropskih programov z makroregionalnimi strategijami še dodatno okrepilo« je še poudarila.

Deli to novico z ostalimi