Prvi razpis v okviru čezmejnega programa Slovenija-Hrvaška 2014-2020 predvidoma objavljen januarja 2016


Prvi razpis v okviru čezmejnega programa Slovenija-Hrvaška 2014-2020 predvidoma objavljen januarja 2016

Celje, 9. december 2015 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, pristojna za izvajanje trinajstih programov evropskega teritorialnega sodelovanja, transnacionalnih, med-regionalnih in čezmejnih programov, je danes organizirala še zadnjo izmed predstavitvenih dogodkov, ki je bila tokrat namenjena Programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014­2020. Zbrane je nagovorila tudi ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj, ki je za januar 2016 najavila prvi razpis ter izpostavila pomen čezmejnih projektov za povečanje medsebojnega zaupanja, razumevanja in prepoznavnosti ekonomskih, institucionalnih, kulturnih in ostalih različnosti znotraj čezmejnega območja.

Sloveniji so čezmejni partnerji za obdobje 2014–2020 ponovno zaupali vodenje treh čezmejnih programov, in sicer z Madžarsko, Avstrijo in Hrvaško. »Za našo službo je to veliko priznanje, a hkrati tudi odgovornost za nadaljnjo uspešno izvedbo programov v obdobju 2014–2020« je povedala ministrica in izrazila zadovoljstvo, da je bilo v obdobju 2007–2013 v okviru čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška s 45 milijoni evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru treh razpisov, kljub številnim težavam na ravni izvajanja, sofinanciranih 95 projektov.

Povedala je, da je nov program sodelovanja za obdobje 2014–2020 Evropska komisija potrdila 30. septembra 2015. »S 46 milijoni evrov ESRR sredstev bosta državi sofinancirali projekte s področja trajnostne rabe in ohranitve bogate kulturne in naravne dediščine skupnega obmejnega prostora, povečanje poplavne varnosti in usposabljanje institucij za trajnostno čezmejno sodelovanje, na področju zdravstva, socialnega varstva in varnosti, vključno s skupnim soočanjem z posledicami migrantske krize na obmejnem prostoru« je dejala Alenka Smerkolj. Po njenem mnenju brez programov evropskega teritorialnega sodelovanja na nekaterih mejah praktično ne bi bilo sodelovanja ter tudi ne številnih konkretnih rezultatov za državljane, ki imajo dolgoročen učinek na področju gospodarstva, turizma, narave in kulture.

»Projekti, ki smo jih podpirali v preteklosti in, ki jih bomo podpirali tudi v bodoče, so jedro idej in trajnostnih rešitev, ki z veliko truda in znanja projektnih partnerjev, omogočajo naš skupni razvoj« je prepričana ministrica. Z otvoritvenim dogodkom se uradno začenja novo poglavje uspešnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško. Prva priložnost za to bo že prvi razpis v okviru tega programa, ki bo objavljen predvidoma januarja 2016, ali kot je poudaril hrvaški namestnik ministra za regionalni razvoj in sklade evropske unije dr. Jakša Puljiz: »s Slovenijo odlično sodelujemo in želim si, da program postane primer dobre prakse tudi v evropskem merilu«.

Deli to novico z ostalimi