Projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode ter oskrbe s pitno vodo na območju Domžal in Kamnika prva prejemnika EU sredstev 2014-2020


Projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode ter oskrbe s pitno vodo na območju Domžal in Kamnika prva prejemnika EU sredstev 2014-2020

Ljubljana, 10. avgust 2015 - Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala prvi odločitvi o finančni podpori projektom v okviru izvajanja programskega obdobja 2014-2020. Gre za naložbi v »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik« ter »Oskrbo s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik« v skupni vrednosti dobrih 50 milijonov evrov. Za projekta bo slabih 31 milijonov evrov prispeval Kohezijski sklad EU.

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik« v vrednosti 39 milijonov evrov zajema naložbe v odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Cerklje na Gorenjskem, Domžale, Kamnik, Komenda, Mengeš in Trzin. V okviru projekta bo zgrajena kanalizacija v skupni dolžini 47.167 m in 21 črpališč, nadgrajena pa bo tudi centralna čistilna naprava do zmogljivosti 149.000 populacijskih ekvivalentov z novo biološko linijo in uvedbo terciarne stopnje čiščenja odpadne vode. S tem bo zgrajena ustrezna infrastruktura za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, pri čemer se bodo zmanjšali tudi vplivi na okolje. Prispevek Kohezijskega sklada je ocenjen na slabih 24 milijonov evrov.

V okviru projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik« bo zgrajen vodovod Vrhpolje - Šmartno in objekti na vodovodnem omrežju v Tuhinjski dolini; urejeno bo vodovodno omrežje na južnem delu vodovodnega sistema Kamnik, nadgrajen vodovodni sistem Domžale in priključen vodovodni sistem Mengeš. Skupno bo zgrajenih 30.180 m vodovodnih cevovodov, 10 črpališč in 5 vodohranov. Projekt v vrednosti dobrih 11 milijonov evrov bo tako omogočil priključitev približno 38.000 prebivalcev na sistem javne oskrbe s pitno vodo, prispeval k zmanjšanju vodnih izgub in izboljšanju kakovosti oskrbe s pitno vodo ter življenjskih pogojev prebivalcev. Prispevek Kohezijskega sklada je ocenjen na slabih 7 milijonov evrov.

Več informacij: Ministrstvo za okolje in prostor.

Deli to novico z ostalimi