Otvoritev največjega okoljskega kohezijskega projekta - RCERO Ljubljana


Otvoritev največjega okoljskega kohezijskega projekta - RCERO Ljubljana

Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je otvorila Regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana. Gre za največji okoljski kohezijski projekt v Sloveniji, v vrednosti približno 155 milijonov EUR (65 odstotno sofinanciranje evropskega kohezijskega sklada) in pri katerem sodeluje kar 37 občin.RCERO Ljubljana dolgoročno prinaša ureditev problematike ravnanja z odpadki za tretjino Slovenije, gre za najsodobnejši sistem predelave odpadkov v Sloveniji in predstavlja primer dobre prakse na področju povezovanja in sodelovanja občin ter povezovalni element ravnanja z odpadki v Sloveniji med občinami ter regijami.

Ministrica je v nagovoru povedala, da je današnja otvoritev zadnja v nizu otvoritev centrov za ravnanje z odpadki, ki so bili izvedeni v okviru finančne perspektive 2007 – 2013. S pomočjo evropskih kohezijskih sredstev je Slovenija tako uspešno zgradila potrebno infrastrukturo, ki jo potrebuje za ravnanje s komunalnimi odpadki. Skupni stroški tega projekta znašajo okvirno 155 mio EUR, od tega 78 mio EUR sredstev Kohezijskega sklada in 16 mio EUR države. »Čestitam vsem, ki ste pri projektu sodelovali. Dokazali ste, da znamo uspešno črpati evropska sredstva. Uspelo vam je uspešno zaključiti zahteven projekt v skladu s terminskimi plani in pogodbenimi roki«, je izpostavila ministrica in dodala: »Včasih se premalo zavedamo dejstva, da je za ohranjanje in varovanje okolja potrebna tudi ustrezna infrastruktura«.

Okoljski kohezijski projekti v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013

Organ upravljanja in Evropska komisija sta izdala skupno 48 odločb o dodelitvi sredstev projektom, ki se izvajajo. Od tega je bilo 5 odločb izdanih s področja ravnanja komunalnih odpadkov, 24 odločb se je nanašalo na področje odvajanja in čiščenja odpadnih vod, 16 odločb na področje oskrbe s pitno vodo ter 3 odločbe na področje poplavne varnosti. Skupna vrednost projektov znaša več kot 1,2 milijarde evrov.

S pomočjo dodeljenih sredstev Kohezijskega sklada se je v okviru prednostne usmeritve ravnanje s komunalnimi odpadki zgradilo 5 centrov za ravnanje z odpadki. Njihove kapacitete zadostujejo potrebam Slovenije na področju ravnanja s komunalnimi odpadki. Kapacitete vseh centrov za ravnanje z odpadki (CERO Celje, Puconci, Slovenska Bistrica, Koroška, Zasavje in Ljubljana) so za mehansko biološko obdelavo - 270.000 ton/leto, za kompostarne - 43.000 ton/leto in za odlagalna polja -3,5 milijonov m3.
S pomočjo dodeljenih sredstev se je v okviru prednostne usmeritve odvajanje in čiščenje odpadnih voda zgradilo ali rekonstruiralo 43 čistilnih naprav in 672 km kanalizacijskega omrežja. To pomeni, da se bo z ustreznim odvajanjem in čiščenjem opremilo 50 aglomeracij, katerih obremenitev presega 2.000 populacijskih enot. V okviru projektov bo na kanalizacijski sistem priključenih dodatnih 150.000 prebivalcev.

V okviru prednostne usmeritve oskrba s pitno vodo pa bo zgrajenih 1.195 km vodovodnega omrežja s pripadajočimi objekti. To pomeni, da bo imelo 400.000 prebivalcev boljšo in varnejšo oskrbo s pitno vodo. V okviru projektov bo na javni vodovodni sistem prvič priključenih 20.000 prebivalcev.

Finančna perspektiva 2007 – 2013 se izteka. Nekateri kohezijski projekti so že zaključeni, drugi pa so v zaključni fazi gradnje. Izdatki, ki bodo nastali občinam do konca leta, so upravičeni do sofinanciranja s sredstvi evropske kohezijske politike. Po tem datumu bodo morale občine z lastnimi sredstvi finančno zaključiti investicije, vendar najkasneje v letu 2016.

Deli to novico z ostalimi