Odprta čistilna naprava Nova Gorica

Prispevek za večjo kakovost življenja in priložnost za okrepljeno razvojno sodelovanje

Odprta čistilna naprava Nova Gorica

Danes je bilo slavnostno odprtje Centralne čistilne naprave Nova Gorica, ki je bila zgrajena v okviru kohezijskega projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče«. Vrednost projekta je dobrih 52,3 milijona evrov, pri njem pa so sodelovale MO Nova Gorica ter občini Šempeter – Vrtojba in Miren – Kostanjevica.
Ocenjena vrednost projekta za občine upravičenke MO Nova Gorica, občini Šempeter - Vrtojba in Miren – Kostanjevica znaša skupaj dobrih 52,3 milijona evrov (z DDV), od tega pomoč skupnosti v višini skoraj 30 milijonov in slovenska udeležba dobrih 5,2 milijona evrov.
V okviru projekta je zgrajena Centralna čistilna naprava Nova Gorica s kapaciteto 50.500 PE, kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi objekti v skupni dolžini 18,7 km v občinah Nova Gorica, Šempeter – Vrtojba in Miren – Kostanjevica. Po zaključku projekta bo dosežena predpisana vsaj 95% priključitev na javno kanalizacijo. V MO Nova Gorica se je zgradilo 1,8 km kanalizacije, 1 črpališče, 19 razbremenilnih objektov in 3 zadrževalni bazeni, v občini Šempeter - Vrtojba 6,8 km kanalizacije, 2 črpališči, 8 razbremenilnih objektov in 1 zadrževalni bazen ter v občini Miren - Kostanjevica 10,2 km kanalizacije in 9 črpališč.
Slovenija bo zelo kmalu gostila 1. zasedanje EU Alpske strategije na Brdu pri Kranju (25 - 26. 1. 2016) in ji v letu 2016 tudi predsedovala. Na tem zasedanju namerava Slovenija posebej izpostaviti navedene dosežke ob reki Soči in Vipavi, kot priložnost za nadgradnjo z vzpostavljanjem sodobnega zelenega in modrega koridorja s konkretnimi čezmejnimi projekti v porečju Soče ter ustvarjanju konkretnih povezav z obalo in morjem. Investicija v Centralno čistilno napravo Nova Gorica se bo udeležencem predstavila tudi kot pomemben vložek v izboljšanje ekološkega stanja na mednarodni reki.

Deli to novico z ostalimi