Odbor za spremljanje o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 v Sloveniji


Odbor za spremljanje o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 v Sloveniji

Na svoji tretji redni seji se je sestal Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, v katerem sodelujejo predstavniki ministrstev, službe in uradov, gospodarskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij in področja enakosti, invalidskih organizacij, lokalnih skupnosti, predstavniki urbanega razvoja, svetov regij, Urada RS za nadzor proračuna, Računskega sodišča RS in Evropske komisije

Člani odbora so se v okviru pregleda normativnega okvirja za izvajanje seznanili s četrto nadgradnjo Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa 2014-2020, ki ga je vlada sprejela prejšnji teden (prvi je bil sprejet julija 2015). Veljavni izvedbeni načrt tako natančneje opredeljuje izvajanje v letih 2016, 2017 in 2018 ter predvideva za skoraj milijardo in pol sofinanciranja projektov. Spregovorili so o predlogu novele Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in se dotaknili objave razpisov, ki so objavljeni na spletnih straneh Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad.

Predstavljene so bile aktivnosti na področju predhodnih pogojenosti in vrednotenj, potrjeno je bilo Letno poročilo 2015 za Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 ter predstavljeno četrtletno poročilo o koriščenju sredstev. Ker je omenjeno obdobje v zagonski fazi načrtovanja in potrjevanja projektov, programov oz. javnih razpisov, je dejansko izvajanje še v začetni fazi (tudi zaradi izpolnjevanja predhodnih pogojenosti, priprav analiz, programov, strategij, resolucij po posameznih področjih). Dejanska realizacija ukrepov bo tako v polni meri sledila v naslednjih letih. Je pa cilj aktualnega programskega obdobja najprej uspešno, učinkovito in v rezultate usmerjeno koriščenje sredstev evropske kohezijske politike, krepitev zaupanja državljanov v njihovo upravljanje ter ustvarjanje dolgoročnih koristi in učinkov za Slovenijo. Torej, ne le usmerjenost v porabo sredstev.

Sicer pa so člani odbora pozornost namenili tudi Pobudi za zaposlovanje mladih (YEI) in projektom RRA Koroške regije ter socialnim inovacijam v okviru projekta »Vključujemo in aktiviramo«, ki ga vodi Javna agencija RS za knjigo. Poleg tega so se seznanili tudi z aktivnostmi v okviru makroregionalnih strategij EU in teritorialnega sodelovanja 2014–2020.

Predstavitve in sprejeti sklepi bodo objavljeni na spletnem portalu http://www.eu-skladi.si/2014-2020/.

Videospote o kampanji EU projekt, moj projekt 2016 in vse ostale videospote pa si lahko ogledate tukaj.

Deli to novico z ostalimi