Nacionalni informativni dan ob drugem javnem razpisu programa Interreg Europe


Nacionalni informativni dan ob drugem javnem razpisu programa Interreg Europe

Informativni dan ob objavi drugega razpisa medregionalnega programa Interreg Europe

Vabilo na informativni dan, 11. april 2016, Ljubljana, hotel SLON

V sodelovanju s skupnim sekretariatom programa Interreg Europe organizira Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko informativni dan na temo programa in drugega razpisa. 

Vljudno vabljeni, da se do 8. 4. 2016 prijavite preko te prijavnice.

Dnevni red

Več o programu in drugem razpisu na spletni povezavi: http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/ 

Program je v prvi vrsti namenjen nosilcem ali izvajalcem javnih politik, ostale institucije so strokovna podpora. Osnovno orodje programa je zbiranje, analiziranje, razširjanje in prenos izkušenj in dobrih praks pri oblikovanju in izvajanju javnih politik na naslednjih vsebinskih področjih:

  • Raziskave, tehnološki razvoj in inovacije,
  • Konkurenčnost MSP,
  • Nizkoogljično gospodarstvo,
  • Okolje in učinkovita raba virov.

 

Potencialni upravičenci so: (1) javne institucije in druge osebe javnega prava, (2) zasebne neprofitne organizacije.

Drugi razpis bo odprt od 5. aprila–13. maja 2016.

Deli to novico z ostalimi