MIZŠ na novinarski konferenci predstavil rezultate črpanja evropskih sredstev v programskem obdobju 2007-2013 na svojem področju


MIZŠ na novinarski konferenci predstavil rezultate črpanja evropskih sredstev v programskem obdobju 2007-2013 na svojem področju

Včeraj je na MIZŠ potekala novinarska konferenca, na kateri je ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič spregovorila o črpanju kohezijskih sredstev MIZŠ.

Ministrica je najprej predstavila črpanje kohezijskih sredstev MIZŠ v programskem obdobju 2007-2013. Organ upravljanja je Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport potrdil 171 instrumentov, tj. javnih razpisov za sofinanciranje in neposrednih potrditev operacij v skupni višini746.161.714 EUR (od tega EU del znaša 634.237.456 EUR). Z dodatnimi pravicami porabe smo optimizirali črpanje in sicer smo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport do konca decembra 2015 realizirali 99,92 % dodeljenih pravic porabe za celotno programsko obdobje 2007-2013. Tako je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2015 izplačanih 741.588.653 EUR(od tega EU del znaša 630.350.347 €).

 V drugem delu novinarske konference pa je ministrica predstavila tudi načrte in prioritete MIZŠ v novem programskem obdobju. MIZŠ za celotno programsko obdobje 2014–2020 načrtuje operacije v skupni višini slabih 720 milijonov EUR sredstev Evropskega socialnega sklada (ESS), Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijskega sklada (KS).  Skupaj namerava MIZŠ v letu 2016 objaviti 22 javnih razpisov in izvesti 9 programov v skupni okvirni višini 295,9 mio EUR.

 Ob koncu je ministrica poudarila, da si bomo na MIZŠ prizadevali, da bomo ta sredstva porabili predvsem za sledenje trem ključnim področjem, ki si jih je zadalo ministrstvo v tem mandatu: povezovanje izobraževanja z gospodarstvom, krepitev odličnosti in kakovosti ter odprta učna okolja.

Več si lahko pogledate v videoposnetku novinarske konference in preberete v objavljenem gradivu.

 Povezane vsebine:

Deli to novico z ostalimi