Izvedena tudi druga delavnica za prijavitelje v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Slovenija-Madžarska 2014-2020


Izvedena tudi druga delavnica za prijavitelje v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Slovenija-Madžarska 2014-2020

V Radencih je bila izvedena druga delavnica za prijavitelje v okviru prvega roka za oddajo projektnih predlogov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020. Namenjena je bila potencialnim prijaviteljem v okviru javnega razpisa za predložitev projektov, že pred tem pa je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko podobno delavnico organizirala 13. januarja 2016 v Szombathelyu na Madžarskem.

Tudi tokrat se je delavnice udeležilo veliko potencialnih prijaviteljev, udeležencem pa smo predstavili program sodelovanja, podali informacije o javnem razpisu, predstavili pravila o upravičenosti izdatkov, zahteve pravil informiranja in obveščanja, priloge k prijavnici ter elektronski sistem spremljanja (eMS), v katerem bodo prijavitelji vnesli in oddali projektne vloge.

V okviru javnega razpisa je za projekte na voljo 14,8 milijona evrov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Prvi rok za oddajo projektov je 12. februar 2016. Naslednji rok za predložitev projektnih predlogov pa bo predvidoma v drugi polovici leta 2016.

Več informacij o programu in delavnici vam je na voljo na programski spletni strani www.si-hu.eu.

Deli to novico z ostalimi