Informativni dan ob prvem razpisu v okviru Jadransko-jonskega transnacionalnega programa


Informativni dan ob prvem razpisu v okviru Jadransko-jonskega transnacionalnega programa

Ministrica Alenka Smerkolj je danes nagovorila udeležence informativnega dneva ob objavi 1. razpisa Jadransko-jonskega transnacionalnega programa (ADRION). Gre za manjši, 118 milijonov evrov težki transnacionalni program, v okviru katerega bosta v programskem obdobju 2014–2020 objavljena predvidoma dva razpisa. Prvi, ki mu je bil posvečen tudi informativni dan, podpira projekte s področja inovativnosti ter trajnostne in povezane regije, drugi razpis pa bo tesno povezan z Jadransko-jonsko makro-regionalno strategijo in predvidoma ožji od prvega. Ministrica je povedala, da je v prvem krogu prvega razpisa prijaviteljem skupno na voljo 33 milijonov evrov (od tega 28 milijonov evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj) ter ob tem poudarila pomen k uporabnikom usmerjenega in vsevključujočega pristopa transnacionalnih partnerstev pri pripravi projektov.

Slovenija v programskem obdobju 2014–2020 sodeluje v petih transnacionalnih programih – Območje Alp, Srednja Evropa, Mediteran, Podonavje in Jadransko-jonski program. V primerjavi s programskim obdobjem 2007–2013 se je transnacionalni program Jugovzhodna Evropa preoblikoval v dva transnacionalna programa - Podonavje in Jadransko-jonski program, območji obeh pa sta se prilagodili območju EU makroregionalnih strategij, da bi lahko programa bolje podpirala obstoječo Strategijo EU za Podonavsko regijo in nastajajočo Strategijo EU za Jadransko-jonsko regijo. Za projekte v okviru vseh transnacionalnih programov je v evropski blagajni skupno na voljo 872 milijonov evrov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Delitev sredstev poteka na podlagi transnacionalnih javnih razpisov za projektne predloge, ki jih objavljajo izvajalske strukture programov (skupni sekretariati v imenu organov upravljanja), in na podlagi odločitve nadzornih odborov, ki jih sestavljajo predstavniki vseh držav, vključenih v posamezen program. Člane nadzornih odborov pri izbiri projektnih predlogov podpirajo tudi nacionalne koordinacije, katerih namen je izbrati tiste projektne predloge, ki v najvišji možni meri ustrezajo strateškim usmeritvam sodelujočih držav.

Ministrica Alenka Smerkolj je izrazila zadovoljstvo, da imajo slovenske institucije ponovno priložnost, da se uveljavijo v širšem prostoru in s tem Sloveniji prinesejo nova znanja, izkušnje in rešitve, ki nastajajo s skupnim delom v okviru transnacionalnih, kot tudi medregionalnih in čezmejnih projektov. V letu 2015 so že stekle objave prvih razpisov v okviru medregionalnih in transnacionalnih programov, do danes pa je bilo skupno razpisanih skoraj 420 milijonov evrov sredstev ESRR. Tudi izvajanje na področju programov čezmejnega sodelovanja je v polnem teku: rok za oddajo vlog na programih z Avstrijo in Madžarsko je bil zaključen dober teden dni nazaj, na programu čezmejnega sodelovanja Slovenije s Hrvaško pa je rok za oddajo vlog odprt še do 11. marca 2016. Program z Italijo se na razpis še pripravlja.

Ministrica je poudarila, da dober projekt odlikuje njegova uporabnost. »Projektna partnerstva morajo imeti pri pripravi projekta vedno pred seboj uporabno vrednost za skupine, ki jih bodo njihovi projekti naslavljali« je povedala. Po njenih besedah je osrednji cilj omenjenih programov skladen regionalni razvoj trajnostne narave s poudarkom na kakovostnih in trajnostnih delovnih mestih, zato ministrica še meni, da je je pomembno tudi vključevanje pristojnih na nacionalni ravni - organa upravljanja, posredniškega telesa in drugih organov ter institucij, ki izvajajo investicijske programe in projekte; občin, regij ter vseh drugih pristojnih akterjev. Le s tem se lahko po mnenju ministrice Smerkolj izvaja medsektorski in teritorialni pristop.

Ministrica je ob zaključku nagovora še napovedala drugi krog transnacionalnih razpisov v letu 2016, in sicer za:

• Območje Alp: od 26. februarja do 4. aprila 2016;
• Program Srednja Evropa: od 25. aprila do 24. junija;
• Program Podonavje: predvidoma jeseni;
• Program Mediteran: predvidoma konec leta;
• Program Adrion: predvidoma leta 2017.

Udeležencem je zaželela srečno roko in veliko poguma pri prijavi na razpise, kot tudi pri pripravi in izvajanju projektov.

 

Na tej povezavi lahko prevzamete predstavitve iz dogodka. 

Deli to novico z ostalimi