Informativni dan ob objavi drugega razpisa transnacionalnega programa Interreg Območje Alp


Informativni dan ob objavi drugega razpisa transnacionalnega programa Interreg Območje Alp

9. 3. 2016 je bil v Ljubljani informativni dan ob objavi drugega razpisa transnacionalnega programa Interreg Območje Alp. Gre za enega manjših transnacionalnih programov, v okviru katerega je za programsko obdobje 2014–2020 na voljo 117 milijonov evrov. Slovenija v tem programskem obdobju sodeluje v petih transnacionalnih programih – Območje Alp, Srednja Evropa, Mediteran, Podonavje in Jadransko-jonski program. Program Območje Alp je kot prvi med njimi objavil že drugi razpis za programsko obdobje 2014–2020, saj so izbrani projekti iz prvega razpisa že v fazi usklajevanja in podpisovanja pogodb o sofinanciranju. Na prvem razpisu v devetih izbranih projektih sodeluje kar dvanajst slovenskih projektnih partnerjev.

Drugi razpis programa, ki je bil objavljen 26. 2. 2016, za razliko od prvega pokriva vse programske prioritete, tudi četrto prioriteto na temo dobrega upravljanja alpskega območja. Od prijavljenih projektov pa se še bolj, kot na prvem razpisu, pričakuje tesna povezanost s Strategijo EU za alpsko makroregijo. Na drugem razpisu bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za projekte na voljo okvirno 32 milijonov evrov.

Več o programu Interreg Območje Alp

Predstavitve iz dogodka

Deli to novico z ostalimi