Informacijska rešitev »STATIST« za večjo transparetnost javnega naročanja


Informacijska rešitev »STATIST« za večjo transparetnost javnega naročanja

Nov korak k transparentni porabi javnih sredstev in odprtosti podatkov javnega sektorja - Ministrstvo za javno upravo je vzpostavilo informacijsko rešitev »STATIST« za večjo transparetnost javnega naročanja

Gre za aplikacijo oziroma informacijsko rešitev, ki je na voljo najširši javnosti in prvič zagotavlja celovito, neposredno in posodobljeno objavo podatkov o oddanih javnih naročilih v Republiki Sloveniji.
Do aplikacije STATIST je možno dostopati preko spletne povezave na spletni strani Direktorata za javno naročanje, na povezavi www.ejn.gov.si/statist.
V STATIST-u so na enem mestu zbrane informacije o oddanih javnih naročilih od 1. 1. 2013 naprej, ki jih vsak uporabnik lahko pregleduje po različnih parametrih in s tem pride do vseh pomembnejših podatkov o porabi javnih financ za vse naročnike v omenjenem obdobju.
Na vstopni strani je prikazana oddaja naročil po desetih največjih naročnikih, desetih največjih ponudnikih, ki so naročilo prejeli ter najbolj pogosto oddana naročila po predmetu in zakonski podlagi za tekoče leto.  Javnosti, medijem in državnim organom pa je, tudi za namene raziskovanj in nadzora, omogočen izvoz podatkov za izbrane kriterije v datoteko v .csv formatu, kar omogoča večkratno uporabo podatkov. Vse podatke, ki so prikazani na ekranu, lahko uporabnik shrani tudi v .pdf formatu.

Prikaz podatkov lahko posamezni uporabnik prilagaja svojim potrebam s pomočjo filtra, v katerem ima možnost nastavitve iskalnih parametrov, ki se nanašajo na naročnika (naziv, regija sedeža), na postopek (predmet, zakonska podlaga, vrsti postopka…) in na ponudnika (naziv, državo sedeža, regijo – za slovenske ponudnike). Uporabnik lahko parametre enostavno dodaja in briše iz filtra ter s tem prilagaja izpis podatkov.

Trenutno se prikazani podatki posodabljajo enkrat dnevno, v prihodnosti pa želimo uporabnikom zagotoviti sprotno posodobljen nabor podatkov, ki bo v vsakem trenutku prikazoval realno stanje glede na objave na portalu javnih naročil.

Za informacijsko rešitev STATIST je ministrstvo porabilo 16.065 eurov (brez DDV), pri čemer je bilo naročilo sofinancirano z evropskimi sredstvi.

Deli to novico z ostalimi