Evropska sredstva za zdrav življenjski slog


Evropska sredstva za zdrav življenjski slog

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za javni razpis za izbor izvajalcev programa Zdrav življenjski slog 2015-2017. Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis, znaša nekaj manj kot 4,9 milijona evrov, od tega Evropski socialni sklad prispeva 80 odstotkov.

Cilj javnega razpisa je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga. S pomočjo dodatne športne aktivnosti, ki jo ponuja program, ki se bo izvajal v obeh kohezijskih regijag, je želja aktivno vključiti več kot 30 odstotkov osnovnošolskih otrok na sodelujočih osnovnih šolah, zagotoviti zainteresiranim učencem 5 ur športne aktivnosti na teden (športna vzgoja in 2 uri športne aktivnosti v okviru programa) in odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja (vadba za primerno telesno držo, odpravljanje ploskosti stopal, odpravljanje debelosti in razvoj splošne vzdržljivosti).

 S programom se želi zagotoviti otrokom, vključenim v program, priporočeno vsakodnevno strokovno vodeno vadbo in s tem povečati njihovo gibalno zmogljivost ter oblikovati trajne navade za redno ukvarjanje s športom in privzemanje zdravega življenjskega sloga.

 Na javni razpis, ki bo objavljen predvidoma 29. januarja 2015, se lahko prijavi osnovna šola, zavod, registriran za dejavnost v športu ali športno društvo v javnem interesu (nacionalna panožna športna zveza, športni klub idr.). Obdobje izvajanja programa je od 1. 12. 2015 do 31. 8. 2017.

Več informacij: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport oz. Zavod za šport RS Planica.

 

 Deli to novico z ostalimi