Evropska sredstva za usposabljanje na delovnem mestu


Evropska sredstva za usposabljanje na delovnem mestu

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za program »Usposabljanje na delovnem mestu«. Program v vrednosti 8,8 milijona evrov, za katerega Evropski socialni sklad prispeva 80 odstotkov oz. dobrih 7 milijonov, se bo izvajal v obeh kohezijskih regijah.

Namen programa je vključevanje brezposelnih oseb, ki so na trgu dela prepoznane med najbolj ranljivimi, v usposabljanja pri delodajalcih na konkretnih delovnih mestih. Med njimi so npr. starejši od 50 let ali starejši od 30 let z dolgotrajnejšo brezposelnostjo ali nižjo izobrazbo. Vključene osebe bodo pod strokovnim vodstvom mentorja opravljale naloge, predhodno določene v programu usposabljanja, da bi s tem pridobile znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje, ki jim bodo povečale zaposlitvene možnosti ter okrepile njihovo konkurenčnost na trgu dela za opravljanje tovrstnih ali podobnih del. Cilj programa je vključiti 4.525 oseb iz omenjenih ciljnih skupin, pri čemer se jih bo po zaključku usposabljanja zaposlilo vsaj 20 odstotkov.

Več informacij: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Deli to novico z ostalimi