Evropska sredstva za učinkovitejše usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela


Evropska sredstva za učinkovitejše usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Učinkovitejše usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela«. Namenjen je razvoju ustreznih instrumentov za kvalitetno napovedovanje potreb po delavcih ter kompetencah, kar bo prispevalo k zmanjševanju strukturnih neskladij na trgu dela in hitrejšemu dostopu brezposelnih oseb do zaposlitve. Projekt v skupni vrednosti 2.285.500 evrov bo izvajal Zavod RS za zaposlovanje, zanj pa bo Evropski socialni sklad prispeval 80 odstotkov celotne vrednosti oz. 1.828.400 evrov.

V okviru projekta bodo razvite taksonomije kompetenc in vzpostavljen kompetenčni model zaposlovanja ter njegove aplikativne uporabe za učinkovitejše usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela. Razvil se bo model ugotavljanja potreb delodajalcev po znanjih, veščinah in kompetencah na trgu dela z izvajanjem t. i. »Napovednika zaposlovanja«, prav tako pa bodo s pomočjo naložbe vzpostavljene večkanalne storitve s poudarkom na uporabi sodobnih informacijskih tehnologij, rešitev in storitev v skladu s potrebami ter pričakovanji uporabnikov (integracija izvajanja storitev z internetnimi, telefonskimi in mobilnimi storitvenimi platformami).

Uresničitev naložbe bo prispevala k večji usposobljenosti institucij na trgu dela in drugih institucij, ki delujejo na tem iskalcev zaposlitve, brezposelnih in delodajalcev.

Več informacij: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Deli to novico z ostalimi