Evropska sredstva za razvoj kadrov v športu


Evropska sredstva za razvoj kadrov v športu

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je potrdila javni razpis »Razvoj kadrov v športu 2016-2022«. Namen javnega razpisa je dvigniti nivo usposobljenosti zaposlenih za doseganje večje zaposljivosti in mobilnosti na trgu dela ter povečanje strokovnega razvoja delavcev na področju športa in s športom povezanih  dejavnosti. Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis, ki ga bo objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, znaša največ do 7 milijonov evrov, od tega 80 odstotkov prispeva Evropski socialni sklad.

 Cilj javnega razpisa je izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela, kar bo mogoče doseči s sinergijami med razvojem mlajšega vrhunskega kadra na področju športa in uveljavljenimi strokovnjaki (trenerji) in s spodbujanjem razvoja dvojne kariere vrhunskih športnikov in njihov bolj usmerjen in »mehak« prehod iz vrhunske tekmovalne kariere v kariero športnih strokovnjakov pri nadaljnjem razvoju športa v Sloveniji. K temu se bo preko javnega razpisa prispevalo tudi z nadgradnjo kompetenc kineziologov (ali diplomantov starega programa kondicijskega treniranja), da se bodo lažje in bolje povezovali z deležniki sistema, ter s povezovanjem znanstveno-raziskovalnega dela na področju športa s strokovnim delom vrhunskih trenerjev v praksi in tako omogočilo neposreden prenos spoznanj in novega znanja v njihovo neposredno delo, kakor tudi rast in razvoj kadrov, ki delajo z mlajšimi starostnimi kategorijami.

 Več informacij: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

 

 

Deli to novico z ostalimi