Evropska sredstva za razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb


Evropska sredstva za razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb

Ljubljana, 3.februar 2016 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za program Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb. Skupna vrednost razpoložljivih sredstev programa znaša 980.000 evrov, od tega Evropski socialni sklad prispeva 80 odstotkov, oziroma 784.000 evrov. Program se bo izvajal v obeh kohezijskih regijah.

Cilj programa je, da se s pridobivanjem delovnih kompetenc in odpravo tveganj, ki pogojujejo ponavljanje kaznivih dejanj, zaprte osebe usposobi za življenje na prostosti. Program uvaja različne aktivnosti – od možnosti za pridobitev formalne izobrazbe in spretnosti oz. kompetenc, za izvedbo katerih bo skrbela Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij. Tako se bo zaprtim osebam omogočila pridobitev formalne izobrazbe, in sicer za različne stopnje šolske izobrazbe ter tudi znanja oz. spretnosti za poklice, ki omogočajo zaposlitev po prestani kazni, kar bo po prestani kazni prispevalo k zagotovitvi osebne eksistence brez socialne pomoči. Med drugim bo uvedena tudi delovna terapija, ki bo prispevala k ohranjanju delovnih navad in spretnosti.

Za dosego resocializacije pa je ključni cilj omogočiti zaprtim osebam tudi zadostno število prostovoljnih svetovalcev, zato bo v okviru programa vzpostavljena in nadgrajena tudi podporna mreža prostovoljcev za zagotavljanje svetovalne pomoči, katerega cilj je učinkovito socialno vključevanje med in po prestani kazni.

Obdobje upravičenih izdatkov za izvedbo programa traja do 31. 12. 2022.

Več informacij: Ministrstvo za pravosodje.

Deli to novico z ostalimi