Evropska sredstva za program "Zaposli.me"


Evropska sredstva za program "Zaposli.me"


Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za »Spodbujanje zaposlovanja - Zaposli.me«. Predvidena vrednost programa je 34 milijonov evrov, Evropski socialni sklad prispeva 27,2 milijona evrov. Program se bo izvajal v obeh kohezijskih regijah.
Program je v prvi vrsti usmerjen v ponovno delovno integracijo brezposelnih oseb, ki so starejše od 50 let ali so stare 30 ali več let ter dolgotrajno brezposelne ali z izobrazbo pod ISCED 3. Njegov namen je spodbujanje zaposlovanja teh oseb in motiviranje delodajalcev za njihovo zaposlovanje z dodeljevanjem subvencij za zaposlitev. Z različnimi višinami subvencij (5.000,00, 6.000,00 oz. 7.000,00 evrov) za polni delovni čas ter za 12 mesecev bo program spodbujal k zaposlovanju tistih oseb, ki se na trgu dela soočajo z večjimi ovirami. S tem bo prispeval k zmanjševanju njihove socialne izključenosti in revščine ter izboljšanje njihovih zaposlitvenih možnosti.

Več informacij: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Deli to novico z ostalimi