Evropska sredstva za program »Vključujemo in aktiviramo!«


Evropska sredstva za program »Vključujemo in aktiviramo!«

 

Ljubljana, 29. 3. 2016 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za program »Vključujemo in aktiviramo!«. Vrednost programa, ki ga bo izvajala Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, je 850.000 evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 680.000 evrov. Program se bo izvajal v obeh kohezijskih regijah.

Namen programa je razvoj in izvajanje interdisciplinarnih programov socialne aktivacije za osebe z motnjami v duševnem zdravju in razvoju, zapornike v fazi odpusta in osebe, ki se zdravijo odvisnosti od prepovedanih drog. Cilj je njihovo opolnomočenje, pridobivanje zaposlitvenega kapitala še pred vstopom na trg dela oziroma pred iskanjem zaposlitve in v v njenem začetnem obdobju. Program se bo lahko prilagajal specifičnim težavam omenjenih ciljnih skupin pri vključevanju v družbo in na trg dela.

Načrtuje se, da se v programe socialne aktivacije vključi 200 oseb, najmanj 35 oseb letno pa naj bi jih tudi uspešno opravilo in pridobilo nova znanja ter kompetence, ki jim bodo omogočila lažjo pridobitev dela. Pričakuje se, da se bodo ti udeleženci potem zaposlili ali vključili v iskanje zaposlitve, nova izobraževanja/usposabljanja in pridobivanje kvalifikacij.

Ciljne skupine in lokacije izvajanja programa se bodo vsako leto menjavale, aktivnosti pa bodo vključevale tudi srečanja udeležencev z enim od slovenskih pisateljev ali prevajalcev in z zunanjim strokovnjakom na temo obravnavanega knjižnega dela. Teme knjig in pogovorov se bodo med skupinami razlikovale glede na njihove konkretne interese in potrebe. Ob koncu vsakega sklopa bo izdana tudi knjiga knjižnih del in ilustracij programa.

Več informacij: Ministrstvo za kulturo.

Deli to novico z ostalimi