Evropska sredstva za neformalno izobraževanje in usposabljanje


Evropska sredstva za neformalno izobraževanje in usposabljanje

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitvi o podpori dveh programov s področja neformalnega izobraževanja in usposabljanja v predvideni skupni vrednosti 6,8 milijonov evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 5,44 milijona evrov. Programa se bosta izvajala v obeh kohezijskih regijah.

Namen programa »Neformalno izobraževanje in usposabljanje« v skupni vrednosti 5,4 milijonov evrov je z dvigom usposobljenosti in pridobitvijo neformalnih veščin povečati zaposljivost brezposelnih oseb, ki so starejše od 50 let, oseb starih 30 ali več let, ki so dolgotrajno brezposelne oziroma katerih izobrazba je pod ISCED 3, oseb v postopku izgubljanja zaposlitve, posameznikov, ki se bodo po vključitvi v programe socialne vključenosti in aktivacije iz TC 9 ponovno aktivirali na trgu dela in tistih skupin oseb z enakimi karakteristikami, ki bodo v posameznih obdobjih v večjem deležu zastopane v evidenci brezposelnih oseb. Cilj programa je v neformalno izobraževanje in usposabljanje vključiti 4.470 brezposelnih oseb.

Program »Neformalno izobraževanje in usposabljanje za mlade« v skupni vrednosti 1,4 milijonov evrov pa je namenjen brezposelnim osebam mlajšim od 30 let. Program bo prispeval k znižanju brezposelnosti tako, da bo usmerjen predvsem na potrebe specifičnih ciljnih skupin mladih brezposelnih, ki jim primanjkujejo znanj in kompetenc, po katerih povprašujejo delodajalci. Cilj programa je v neformalno izobraževanje in usposabljanje vključiti 2.750 brezposelnih mladih.

Rok upravičenosti nastalih izdatkov za izpeljavo obeh programov je 31. december 2017.

Več informacij: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake mož

Deli to novico z ostalimi