Evropska sredstva za krepitev zmogljivosti NVO


Evropska sredstva za krepitev zmogljivosti NVO

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je potrdila javni razpis za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015-2019. Gre za krepitev čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov horizontalne mreže NVO na nacionalni ravni, regionalnih stičišč NVO ter vsebinskih mrež NVO na nacionalni ravni. V okviru te naložbe se bodo nadaljevale in nadgradile storitve podpornega okolja za NVO z namenom dolgoročnega razvoja in učinkovitega sodelovanja nevladnih organizacij pri pripravi in izvajanju javnih politik. Projekti se bodo izvajali v vzhodni in zahodni kohezijski regiji. Javni razpis za izbor projektov delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020.

Odpiranje vlog bo predvidoma potekalo 3. 12. 2015 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Ministrstva za javno upravo http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/aktualno/. V zvezi s prijavami na javni razpis bo organizirana predstavitvena delavnica. Datum, kraj ter program delavnice bo objavljen na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/aktualno/.

Več informacij: Ministrstvo za javno upravo

Deli to novico z ostalimi