Evropska sredstva za izobraževanje pripadnikov romskih skupnosti


Evropska sredstva za izobraževanje pripadnikov romskih skupnosti

Foto: Črt Slavec

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je potrdila projekt »Skupaj za znanje – izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romskih skupnosti«, ki ga bo izvajal Center šolskih in obšolskih dejavnosti. Skupna vrednost projekta znaša slabih 6,5 milijona evrov, od tega dobrih 5 milijonov evrov prispeva Evropski socialni sklad.

 Osnovni namen projekta je razvoj podpornih mehanizmov pridobivanja znanja v obliki pomočnikov, izobraževalnih inkubatorjev in obšolskih dejavnosti za pripadnike romske skupnosti.

 V izvajanju evropske kohezijske politike 2007–2013 se je že izobrazilo posameznike (t. i. romske pomočnike), ki so bili romskim otrokom v pomoč v šolah pri učnem procesu, v okviru omenjenega projekta pa se želi ta nabor še povečati in pomočnike še dodatno opolnomočiti, tudi za delo v vrtcih. Romski pomočniki, ki so most med šolo ali vrtcem in romskim naseljem, bodo otrokom v pomoč predvidoma na 32 osnovnih šolah in 18 vrtcih. Cilj projekta pa je vključiti 450 pripadnikov ranljivih ciljnih skupin in podpreti 25 romskih pomočnikov.

V okviru projekta bodo romski izobraževalni inkubatorji izvajali izobraževalne, ustvarjalne in športne aktivnosti za romske šolske ter predšolske otroke. Organizirali bodo tudi obšolske dejavnosti, v okviru katerih romski otroci preko učenja na prostem spoznavajo svet izven romskega naselja. Motivirati se želi tudi starše romskih otrok za vključevanje v šole v naravi, kar bo pozitivno vplivalo tudi na odpiranje romskih naselij, otrokom pa širilo obzorja. Eden ključnih ciljev projekta je namreč motivirati otroke za učenje in jim pomagati, da jim znanje postane vrednota.

 Več informacij: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Deli to novico z ostalimi