Evropska sredstva za izgradnjo prizidka Inštituta za energetiko


Evropska sredstva za izgradnjo prizidka Inštituta za energetiko

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločbo o dodelitvi sredstev za projekt Inštitut za energetiko Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru (v nadaljevanju FE UM). V okviru projekta je načrtovana izgradnja prizidka k obstoječemu objektu, kjer bo locirana predvsem infrastruktura za izvajanje raziskav s področja aero in hidro energetskih tehnologij ter računalniško podprtega konstruiranja in inženirstva. Za naložbo v vrednosti dobrih 5,2 milijona evrov, bo dobrih 4,2 milijona evrov prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.

Energetika se kot tehniška veda izredno hitro razvija v okviru energetskih procesov, naprav in tehnologij. Sodobni trendi v energetiki narekujejo razvoj v smeri energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov, s poudarkom na okolju prijaznih in ekološko sprejemljivih tehnologijah. Za tovrstni razvoj je zato treba zagotoviti ustrezno infrastrukturo in opremo, ki bo omogočila zaključeno in celovito znanstveno-raziskovalno delo na tem področju.

V ta namen bo za potrebe vzpostavitve ustreznih pogojev za izvajanje raziskovalne dejavnosti FE UM v okviru Inštituta za energetiko zgrajen prizidek k obstoječemu objektu, kjer bo locirana predvsem infrastruktura za izvajanje raziskav s področja aero in hidro energetskih tehnologij ter računalniško podprtega konstruiranja in inženirstva. Hkrati se načrtuje dobava potrebne raziskovalne opreme tudi za ostale laboratorije FE UM, ki bodo delovali v prostorih Inštituta za energetiko v Vrbini. Uresničitev projekta bo pripomogla k sodobnejši opremljenosti in izboljšanju pogojev za izvajanje znanstveno-raziskovalne dejavnosti fakultete, posredno pa bo prispevala tudi h kvalitetnejšemu izvajanju izobraževalne dejavnosti in novim zaposlitvenim možnostim.

Več informacij: Univerza v Mariboru, ki je odgovorna za izvajanje projekta.

Deli to novico z ostalimi