Evropska sredstva za Enotno poslovno točko


Evropska sredstva za Enotno poslovno točko

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za »Enotno poslovno točko«, s katero se bo poslovnim subjektom zagotovilo celovite in enostavne storitve, ki jih v zvezi z njihovim poslovanjem zahteva javni sektor in jim s tem omogočilo poslovanje z državo preko enotne točke. Za projekt v vrednosti 10 milijonov evrov prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj skoraj 7,3 milijona evrov.  

 Namen »Enotne poslovne točke« je podpreti podjetnike s poenostavitvijo poslovanja s ciljem povečanja njihove dodane vrednosti. Poslovnim subjektom se bo zagotovilo celovite in enostavne storitve, ki jih v zvezi z njihovim poslovanjem zahteva javni sektor, kar bo doseženo z vzpostavitvijo enotne vstopne točke za potrebe poročanja vsem pristojnim institucijam, dosegljivostjo vseh relevantnih informacij glede poročanja na enem mestu, elektronsko podprtim postopkom poročanja, z združevanjem istovrstnih podatkov in zmanjšanjem števila potrebnih poročil, odpravljenim poročanjem o istih zadevah več organom ter z racionalizacijo in enotnim vpogledom v podatke. Tako se bo povezalo državne organe v enoten sistem za izmenjavanje podatkov, hkrati pa poslovnim subjektom omogočilo enotno vstopno točko za komuniciranje z državnimi organi. 

 

Več informacij: Ministrstvo za javno upravo.

Deli to novico z ostalimi