Evropska sredstva 2014–2020 za oskrbo s pitno vodo v porečju Drave


Evropska sredstva 2014–2020 za oskrbo s pitno vodo v porečju Drave

Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za naložbo »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop«, ki bo na območju občin Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka zagotovila dolgoročno varno oskrbo s pitno vodo. Za projekt v vrednosti skoraj 50 milijonov evrov bo Evropska unija iz Kohezijskega sklada prispevala slabih 30 milijonov evrov.

Naložba obsega nadgradnjo obstoječih vodooskrbnih sistemov znotraj posameznih občin in njihovo povezavo v funkcionalno celoto. Tako bo zgrajenih oz nadgrajenih 111.281 m cevovodov, 17 vodohranov, 5 črpališč, 17 prečrpališč, 9 hidropostaj in 1 nadzornega centra. V sklopu celotnega projekta bo izvedena avtomatizacija in daljinski nadzor oz. telemetrija novo zgrajenih in obstoječih objektov v vseh omenjenih občinah.
Z uresničitvijo projekta bo omogočena priključitev dodatnih prebivalcev na sistem javne oskrbe s pitno vodo, zmanjšane bodo vodne izgube, predvsem pa bo izboljšana kakovost oskrbe s pitno vodo in življenjski pogoji prebivalcev.

Več informacij: Ministrstvo za okolje in prostor.

Deli to novico z ostalimi