Evropska sredstva 2007–2013 za novi prizidek oddelka za lesarstvo


Evropska sredstva 2007–2013 za novi prizidek oddelka za lesarstvo

Ljubljana, 30. november 2015 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je potrdila projekt »Novi prizidek Univerze v Ljubljani, Biotehniške fakultete, Oddelka za lesarstvo« v vrednosti skoraj 1,1 milijona evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj bo zanj prispeval slabih 688 tisoč evrov v okviru izvajanja kohezijske politike 2007–2013.

Z novogradnjo prizidka oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete, bruto površine 542,26 m2, bo mogoče zagotoviti prostor za 3 laboratorije, spremljajoče prostore za 10 kabinetov ter komunikacijske, sanitarne in skladiščne površine. Novi prizidek dejansko predstavlja nadomestilo za obstoječe, v veliki meri neustrezne, najete prostore. V sklopu naložbe se bo poleg gradbeno-obrtniških del nabavila tudi nova laboratorijska in pohištvena oprema, ki bo omogočila nemoteno opravljanje znanstvenoraziskovalne in izobraževalne dejavnosti.

Raziskovalno infrastrukturo bodo uporabljali zaposleni na Oddelku za lesarstvo (28 raziskovalcev in pedagoških delavcev), gostujoči raziskovalci ter študenti za potrebe eksperimentalnega in raziskovalnega dela v okviru diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog. Novi prostori in nova primarna infrastruktura bodo omogočili kakovostnejše delo, intenzivnejše vključevanje v sodobne raziskovalne tokove in gostovanje tujih raziskovalcev v prostorih Oddelka za lesarstvo. Lokacijsko ločene enote se bodo združile, kar bo okrepilo medsebojno sodelovanje in izboljšalo izkoriščanje skupne raziskovalne infrastrukture. Novi prostori bodo tako omogočili še tesnejše sodelovanje in uspešnejši pretok oz. prenos znanja v gospodarstvo (papirniška, lesno-predelovalna, gradbena idr. industrija).

Nova raziskovalna infrastruktura bo nudila tudi osnovo za na novo ustanovljeni infrastrukturni center v okviru Mreže raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani, in sicer Infrastrukturni center za pripravo, staranje in terensko testiranje lesa ter lignoceluloznih materialov (IC LES PST).

Več informacij: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Deli to novico z ostalimi