Evropska sredstva 2007–2013 za nakup in obnovo objekta Galeb v Kopru


Evropska sredstva 2007–2013 za nakup in obnovo objekta Galeb v Kopru

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je potrdila projekt »Nakup in obnova pritličja objekta Galeb – raziskovalna dejavnost UP IAM – UP FAMNIT« v skupni vrednosti dobrih 668 tisoč evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj bo zanj prispeval približno 562 tisoč evrov v okviru izvajanja kohezijske politike 2007–2013.

 V projekt sodi nakup pritličja objekta Galeb na Kettejevi ulici 1 v Kopru ter njegova preureditev za ustrezno in funkcionalno opravljanje osnovne dejavnosti Inštituta Andreja Marušiča ter delno Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije na področju raziskovalnih dejavnosti.

 Z nakupom novih prostorov, ki bodo ustrezno funkcionalno preurejeni in opremljeni z novo visoko tehnološko in raziskovalno opremo, se bo dvignila tehnološka raven eksperimentalno raziskovalnega dela. Poleg boljše organiziranosti in kakovosti laboratorijskega dela, bo naložba prispevala tudi k posodobitvi obstoječih preiskovalnih metod oz. uvajanju novih, kar bo med drugim vplivalo tudi na dvig kakovosti znanstveno-raziskovalnih dosežkov ter še tesnejše sodelovanje med raziskovalci in uporabniki znanja. S tem se bo krepil prenos znanj iz akademske sfere v javni profitni in neprofitni sektor ter spodbujal interdisciplinarni pristop raziskovanja.

Več informacij: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Deli to novico z ostalimi