Evropska komisija sprejela nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju


Evropska komisija sprejela nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju
Evropska komisija je sprejela nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju, ki bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Instrumenta za predpristopno pomoč prejel 222 milijonov evrov. Program bo spodbujal inovacije, podpiral ohranjanje naravne in kulturne dediščine Podonavja ter spodbujal prehod na nizkoogljično gospodarstvo. Program zajema devet držav EU (Avstrijo, Bolgarijo, Češko, Hrvaško, Madžarsko, Nemčijo, Romunijo, Slovaško in Slovenijo) ter tri države zunaj EU (Bosno in Hercegovino, Srbijo in Črno goro). Moldavija in Ukrajina bosta prav tako upravičeni do sodelovanja v programu, ko bo dosežen dogovor o financiranju iz evropskega instrumenta sosedstva. Prvi razpis za zbiranje predlogov bo predvidoma objavljen 23. septembra 2015. Podrobneje na spletni strani programa: http://www.southeast-europe.net/en/about_see/danubeprogramme/. Nadnacionalni program v Podonavju temelji na štirih tematskih prednostnih nalogah, ki zajemajo inovacije, prenos znanja in podjetništvo, skrb za naravno in kulturno dediščino, spodbujanje energijske učinkovitosti ter reševanje glavnih družbenih izzivov, kot so politika trga dela, izobraževanje in demografske spremembe.
Deli to novico z ostalimi