Evropska komisija je sprejela nov program medregionalnega sodelovanja INTERACT


Evropska komisija je sprejela nov program medregionalnega sodelovanja INTERACT

Evropska komisija je sprejela nov program medregionalnega sodelovanja (Interact) med državami članicami EU ter Norveško in Švico. Program, ki bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) prejel 40 milijonov evrov, bo vozlišče znanja za izmenjavo informacij, najboljših praks in skupnih pobud med programi sodelovanja, financiranimi v okviru ESRR-ja. Program bo zlasti financiral projekte in ukrepe, namenjene izboljšanju zmogljivosti upravljanja in nadzora v okviru programov evropskega teritorialnega sodelovanja ter zmogljivosti za merjenje rezultatov programov in obveščanje o njih. Prav tako bo spodbujal inovativne oblike sodelovanja, kot so evropsko združenje za teritorialno sodelovanje ali makroregionalne strategije med partnerji iz različnih evropskih držav in njihovih uprav.

Celotno sporočilo

Program INTERACT III obsega 28 držav članic ter Švico in Norveško. Njegov skupni proračun pa znaša dobrih 46 milijonov €, od tega 39 milijonov € prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj.

INTERACT III je poseben program evropskega teritorialnega sodelovanja, ki je namenjen izključno izmenjavi izkušenj in primerov dobrih praks pri upravljanju in izvajanju programov evropskega teritorialnega sodelovanja. Organ upravljanja in skupni sekretariat s sedežem v Bratislavi ter štiri Interactove pisarne v Avstriji (Dunaj), na Danskem (Viborg), na Finskem (Turku) in v Španiji (Valencia) nudijo storitve, s katerimi krepijo sposobnost upravljanja in nadzora programov evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS) v vseh državah članicah, zmožnost programov ETS za razširjanje rezultatov programov ter izboljšujejo zmožnost upravljanja na inovativne načine (npr. z uporabo instrumenta EZTS, EU makroregionalnimi strategijami ipd.).

V okviru programa se sredstva ne razdeljujejo prek razpisov s prijavami projektov, temveč storitve izvaja sama struktura upravljanja s pomočjo Interactovih pisarn in zunanjih sodelavcev (npr. organiziranje izobraževalnih dogodkov in priprava raznolikih orodij, kot so npr. priročniki, vzorčni modeli dokumentov, baze podatkov ipd.). Slovenija je že v programskem obdobju 2007-2013 veliko pridobila s sodelovanjem v programu prek udeležbe zaposlenih na usposabljanjih in izobraževanjih, posebej prirejenih za potrebe programov ETS, in na delovnih srečanjih za pripravo skupnih orodij, kjer lahko zaposleni tudi sooblikujejo evropsko prakso na tem področju. V finančni perspektivi 2014-2020 bodo te koristi še večje - tudi z uporabo vzorčnih dokumentov in priročnikov, ki temeljijo na dobrih praksah iz več držav članic in stremijo k administrativnim poenostavitvam (harmonizacija in poenostavitve pravil in dokumentacije), ter z uporabo novega informacijskega sistema e-MS, ki ga bo v obdobju 2014-2020 uporabila tudi Slovenija za čezmejne programe, v katerih je organ upravljanja (Slovenija-Hrvaška, Slovanija-Avstrija, Slovenija-Madžarska).

Deli to novico z ostalimi