Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška odobren


Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška odobren

Evropska komisija je danes sprejela nov program čezmejnega sodelovanja („Interreg") med Slovenijo in Hrvaško. Skupna vrednost programa znaša 55,6 milijona evrov, od tega bo 46,1 milijon prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj. Cilj naložb bo zmanjšanje poplavne ogroženosti, ohranjanje in trajnostne rabe naravne (skoraj 40 odstotkov programskega območja je namreč v Naturi 2000) in kulturne dediščine ter sodelovanje javnih služb za zagotovitev kvalitetnega dostopa do javnih storitev (zdravstvo, socialno varstvo, varnost in storitve trajnostne mobilnosti) prebivalcem obmejnega območja.

Komisarka za regionalno politiko Corina Crețu je ob tem dejala, da bo "program prispeval k ohranjanju in promociji bogatih naravnih virov na obeh straneh meje. Lokalne skupnosti bodo nedvomno imele gospodarske koristi zaradi večjega števila turistov."

Projektni partnerji bodo imeli priložnost, da skupaj s čezmejnimi partnerji prispevajo k ''odpiranju meja'' z iskanjem novih razvojnih priložnosti izven meja in oblikovanju razvojnih rešitev na čezmejnem programskem območju med Slovenijo in Hrvaško.

Javni razpis skupaj z razpisno dokumentacijo bo objavljen predvidoma v mesecu decembru 2015, ko se načrtuje tudi »Kick-off« dogodek programa.

Za več informacij o CP Interreg SI-HR si oglejte odobren program.

Deli to novico z ostalimi