Delavnica za prijavitelje v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020


Delavnica za prijavitelje v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020

V Szombathelyu na Madžarskem je bila 13 .1. 2016 izvedena prva delavnica za prijavitelje v okviru prvega roka za oddajo projektnih predlogov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020, ki je bila namenjena potencialnim prijaviteljem v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov.

V okviru delavnice je Organ upravljanja in Skupni sekretariat udeležencem na kratko predstavil Program sodelovanja, podal informacije o Javnem razpisu, predstavil pravila o upravičenosti izdatkov, zahteve pravil informiranja in obveščanja, priloge k prijavnici ter elektronski sistem spremljanja (eMS), v katerem bodo prijavitelji vnesli in oddali projektne vloge.

V okviru Javnega razpisa je za projekte na voljo 14,8 milijona evrov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Prvi rok za oddajo projektov je 12. februar 2016. Naslednji rok za predložitev projektnih predlogov se predvideva v začetku druge polovice leta 2016.


Več informacij o programu in delavnici vam je na voljo na programski spletni strani www.si-hu.eu.

Deli to novico z ostalimi