Delavnica za prijavitelje v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija


Delavnica za prijavitelje v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Danes je bila v Brdu pri Kranju izvedena prva delavnica za prijavitelje v okviru prvega roka za oddajo projektnih predlogov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020, ki je bila namenjena potencialnim prijaviteljem v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov.

V okviru delavnice je Organ upravljanja in Skupni sekretariat udeležencem na kratko predstavil Program sodelovanja, podal informacije o Javnem razpisu, predstavil pravila o upravičenosti izdatkov, zahteve pravil informiranja in obveščanja, priloge k prijavnici ter elektronski sistem spremljanja (eMS), v katerem bodo prijavitelji vnesli in oddali projektne vloge.

V okviru Javnega razpisa je za projekte na voljo 44,9 mio EUR sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Prvi rok za oddajo projektov je 12. februar 2016. Naslednji rok za predložitev projektnih predlogov se predvideva v začetku druge polovice leta 2016.

Več informacij o programu in delavnici vam je na voljo na programski spletni strani www.si-at.eu.

Deli to novico z ostalimi